تبلیغات
خفرک« شهر آسمان»

یاد داشت های پراکنده

یاد داشت های پراکنده

جلال یوسفی

در برخی فضاهای اجتماعی گاهی تحت عنوان« یاد داشت های پراکنده» چیزهایی می نویسم. درد دل ها ، خاطرات و گاه نیز گپ و گفتی برای سبک شدن! اما گاهی احساس می کنم که در آن جاها شاید همه نتوانند به این دل نوشته های من دسترسی پیدا کنند.

ادامه مطلب

تاریخ ارسال : شنبه 1394/02/19 19:07 | نویسنده : admin