تبلیغات
خفرک« شهر آسمان»

فصل برداشت محصول ،کابوس کشاورزان

فصل برداشت محصول ،کابوس کشاورزان شهرستان رستم شده است.

حامد نیکنام

فصل برداشت محصول که می شود دو نوع نظر وجود دارد . آنها که کشاورز نیستند می گویند الهی شکر کشاورزان هم به نان و نوایی رسیدند . اما آنان که کشاورزند فصل برداشت محصول برایشان کابوسی است در بیداری که گاها به قیمت لطمه زدن به همه ی زندگی و از بین رفتن دار و ندارشان تمام می شود.


ادامه مطلب

تاریخ ارسال : شنبه 1393/05/4 16:27 | نویسنده : admin