تبلیغات
خفرک« شهر آسمان»

نورآنلاین باید جواب من به سوگیری اش را منتشر کند.

نورآنلاین باید جواب من به سوگیری اش را منتشر کند.

من بنا نداشتم این موضوع را ادامه دهم ، حتی به نامهربانی ها خم زبان ها و نیز حرف های بسیار عامیانه و غیر مستند نیز پاسخ ندادم اما سایت نورآنلاین با آوردن مقدمه ای در کادر آغاز خبر خود و هم چنین نحوه تیتر زنی که موجب برانگیختن احساسات و هم چنین کشاندن پای برخی نهادها به موضوع را کشانده به طوری که برخی را در فهم موضوع دچار اشتباه کرده است، مجبور به پاسخگویی شده و نامه ای به مدیر مسئول/ سردبیر سایت نورآنلاین نوشته و در آن از نحوه انتشار انتقاد خود از دکتر شفیعی نماینده محترم شهرستان های رستم و ممسنی را برای شفاف سازی اعلام کرده ام. 

ادامه مطلب

تاریخ ارسال : پنجشنبه 1393/11/2 00:18 | نویسنده : admin