تبلیغات
خفرک« شهر آسمان»

نان هم نان است اما چگونه به دست بیاید شرط است!

آن 25 میلیون و به تعبیر خود آقایان 35 میلیون رای هم حقالناس بود اما ...... ای نحوه جمع کردن آن رای ها و فحاشی ها و تمام بگیر و ببندهای قبل و بعد از انتخابات و هم چنین  سرمستی ها کمی آزردره خاطری برای ملت ایجاد نمود.

 سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشت:

به گزارش 598، کیهان نوشت: آخرین اظهارات هاشمی رفسنجانی در دیدار شماری از نمایندگان مجلس حکم بر علیه عملکرد خویش است.

ادامه مطلب

تاریخ ارسال : جمعه 1392/05/11 18:08 | نویسنده : admin