تبلیغات
خفرک« شهر آسمان»

آری این چنین است برادر!

به نام خدا

آری اینچنین است برادر!

ملت ایران طی این سال  ها نشان داده است که اگر برخی  از درون سازمان ها و مراکز در کار آنها دخالت نکنند، خود راه خویش را خوب می دانند.اما متأسفانه برخی به دلیل حاکمیت تفکر حزبی و برخی به دلیل از دست ندادن قدرت و بعضی نیز به این دلیل که فکر می کنند مردم نمی فهمند!، درسرِ این راه طبیعی مردم سنگ اندازی می کنند، حال دانسته یا ندانسته!

ادامه مطلب

تاریخ ارسال : دوشنبه 1392/02/23 00:35 | نویسنده : admin