تبلیغات
خفرک« شهر آسمان»

جهاد نکاح

جهاد نکاح فتوی نبود

چند صباحی است که مسئله ای به نام جهاد نکاح یا جهاد المناکحه مطرح شده  . طبق این فتوی دختران و یا حتی زنان می توانند برای براوده شدن نیاز هایی افرادی که تحت عنوان مبارز با حکومت شیعه بشار اسد مبارزه می کنند راهی سوریه شوند و نیاز های جنسی آنها را براورده سازند .


ادامه مطلب

تاریخ ارسال : شنبه 1393/03/31 23:49 | نویسنده : admin

روحانیت شیعه قدر این دوران طلایی را بداند!

به نام خدا

 روحانیت شیعه قدر این دوران طلایی را بداند

این روزها افراد ی در تریبون هایی که با هزینه فروش محصولی چون نفت و به بهای گرسنگی بسیاری از مردم، بیکاری جوانان و چندین و چند مورد این چنینی ایجاد شده اند، افرادی به راحتی و با شکستن هرچه که بتوان نام آن را ارزش گذاشت، به یکدیگر حمله می کنند.

ادامه مطلب

تاریخ ارسال : چهارشنبه 1392/02/18 13:06 | نویسنده : admin