تبلیغات
خفرک« شهر آسمان»

دولت مالکیت مراتع و جنگل ها را به مردم بازگرداند

دولت مالکیت مراتع و جنگل ها را به مردم بازگرداند

در ایران قبل از ملی شدن مراتع ، عشایر به طور سنتی در مراتع ییلاقی، قشلاقی و میان بند حق چرا داشتند و بهره برداری از هر مرتع به طایفه و عشیره خاصی تعلق داشت. در آن موقع مالکیت مراتع خصوصی و در اختیار خوانین قرار داشت که با دریافت حق علف چر، مراتع را به سایر دامداران واگذار می نمود.

ادامه مطلب

تاریخ ارسال : چهارشنبه 1393/04/25 03:16 | نویسنده : admin