تبلیغات
خفرک« شهر آسمان»

یاد داشت های پراکنده

یاد داشت های پراکنده

*جلال یوسفی

به نام خدا

دیروز از نظر وقت کاملاً مشغول بودم و صرفاً ظهر کمتر از یک ساعت وقت داشتم بنابراین شب خسته و کوفته به خانه آمدم.

ادامه مطلب

تاریخ ارسال : جمعه 1392/07/19 03:58 | نویسنده : admin