تبلیغات
خفرک« شهر آسمان»

رنجنامه ای دیگر برای دوستی قدیمی

رنجنامه ای دیگر برای دوستی قدیمی

دوست قدیمی، متدین اما ساده لوح!

می دانی چرا این نامه ها را برایت می نویسم و آن را منتشر می کنم؟! چرا برای خودت نمی نویسم؟

اصولاً چرا من نپرسیده می پذیرم که شما چنین حرفی زده اید؟!

جالب است نه!

دوست عزیزم در شهر مصیری( می بینی که مدام نزدیک و نزدیک تر می شوم) یعنی آن قدر می آیم تا به درب خانه ات برسم و شاید اسمت را هم بنویسم!

ادامه مطلب

تاریخ ارسال : سه شنبه 1393/03/13 01:08 | نویسنده : admin