تبلیغات
خفرک« شهر آسمان»

دو نکته : برخورد ابزاری از دین و اعتقادات مردم

دو نکته : برخورد ابزاری از دین و اعتقادات مردم                                            

جلال یوسفی                                                                                                                                                             

امروز در اخبار خواندم که دو باره کاروانی از اصول گرایان،  برای نیل به مقصود ی دیگر، راه اندازی شده است. کاروانی از پخش کاغذهایی از نوع طومار!!!

در این مغز خسته ام، برای این کاغذها و صاحبان آن نکته ها، بسیار دارم اما، در این جا فقط به دو نکته اشاره می کنم:

ادامه مطلب

تاریخ ارسال : جمعه 1394/04/12 17:12 | نویسنده : admin